Russisk familierett og Skilsmisseoktober om Jurisdiksjon, Gjeldende Lov, Re

Nettopp lansert: den russiske oversettelsen av Praktisk Håndbok for Drift av Haag-Konvensjonen av

erkjennelse, Fullbyrdelse og Samarbeid med Hensyn til foreldreansvar og Tiltak for Vern av Barn.

Den Permanente Bureau er veldig takknemlig til den Vitenskapelige og Metodiske Senter for Mekling og Lov, som produserte den russiske oversettelsen av denne Håndboken.