Ugyldig Transaksjon - Russiske Advokat Online KonsultasjonVennligst se vår hjemmeside for mer informasjon

Her vil vi demonstrere hvordan CABAM kan brukes til å identifisere eventuelle ugyldige transaksjoner Dette er gjort fordi hvis den finansielle og operasjonelle kontroller har ikke fungert som den skal, kan det føre til økonomisk tap

Et eksempel på dette ville være en ansatt i et selskap

La oss si at han er betalt på en bestemt dag hver måned, og er betalt på riktig måte for måneder, men da gir seg på slutten av de måneder.

Hvis han fortsetter å være betalt i månedene etter, CABAM vil plukke opp dette og identifisere dette som en anomali som han ikke burde ha fått disse betalinger.